Detail Beelddocument

Detail Beelddocument

Titel(s)Leonardus
BeschrijvingLeonardus. Het gezin Jac de Bruin-Engels plaatst in 1901, waar voordien een veldkruis stond,een veldkapel ter ere van de H. Leonardus.
Geketende Leonardus tussen twee hoge bomen
Ingeklemd tussen twee hoge bomen staat op de hoek van de Poorterweg en De Brentjens een kleine, bemoste devotie kapel. Oorspronkelijk bevond zich op deze plek een wegkruis. Dit is in de loop der tijd verdwenen en vervangen door het veld kapelletje dat werd gewijd aan de Heilige Leonardus. Het open bedehuisje is opgetrokken in roodbruine baksteen en bezit een karakteristieke trapgevel. Het dak is bedekt met dakpannen en de top wordt gemarkeerd door een ijzeren kruis. In de gevel zijn drie witte natuurstenen ingemetseld, waarvan er één als sluitsteen dient van de spitsboogvormige opening. Op deze sluitsteen staat de naam van de heilige aan wie het bedehuisje is gewijd: "H. Leonardus". De muren van het interieur zijn wit
gepleisterd en op de vloer liggen tegeltjes in een geblokt patroon.
Tegen de achtermuur is een verhoging aangebracht waarop een beschilderd beeld van de heilige Leonardus staat,dat wordt omgeven door bloemen.
De heilige draagt een bruine pij en houdt in zijn linkerhand een gesloten boek. Naast zijn linkervoet liggen ketenen waarvan er één verbroken is.
Vóór het beeld werd ter bescherming een houten pui aangebracht die in een donkerrode kleur is geschilderd.
Aan de bovenzijde van de pui heeft de schilder bovendien een decoratief
driepas motief weergegeven. Aan weerszijden hiervan staat met een goudkleurige letters geschreven: " H.Leonardus bidt voor ons". Volgens zijn legendarische levensverhaal werd Leonardus in de zesde eeuw geboren als zoon van een Frankische edelman. tijdje als kluizenaar had geleefd, wijdde hij zijn bestaan aan het verzorgen van zieken en zwakken. Hierbij legde hij de nadruk op de zorg voor gevangen.
Niet alleen tijdens zijn leven,maar ook na zijn dood in 559 zouden op voorspraak van Leonardus vele gevangen zijn bevrijd.
Daarom wordt de heilige vaak afgebeeld met verbroken ketenen, zoals ook het geval is bij het beeld in deze kapel.
Behalve als patroon van de gevangen wordt Leonardus vanaf de zestiende
eeuw eveneens vereerd als beschermer van het vee. Over de stichting van het veldkapelletje doen twee verhalen de ronde.
De ene overlevering verhaalt dat de kapel in 1901 gebouwd zou zijn door boer Kluijtmans, die vlakbij de plek woonde waar het bedehuisje zich nu bevindt.
In een periode dat de runderen van deze boer massaal stierven,deed hij de belofte om een kapelletje te bouwen als hij van verdere rampspoed bespaard bleef.
Toen de sterfte onder zijn dieren' inderdaad weer afnam, kwam de boer zijn belofte na en zou hij een veldkapel hebben laten bouwen.
Het andere verhaal vermeldt dat de Leonardus kapel van Koningslust gesticht zou
zijn door de familie Jac de Bruin- Engels. Omdat de vader van het gezin aan een ernstige vorm van reumatiek leed, beloofde zijn gezin een kapelletje te bouwen als de pijn verlicht zou worden.
Aldus geschiedde, volgens die ene overlevering. Maar welke van deze twee
stichtingsverhalen ook het ware blijkt te zijn, zeker is dat het Leonardus kapelletje in Koningslust na bijna honderd jaar nog steeds haar rustieke omgeving verlevendigt.

Mogelijk ook nog een verwijzing naar Leonardus De Koning.
15 Stichting Cultura Leiden Heyligen huyskens, kapellen langs velden en wegen in Limburg. Blz. 66-68. Door Katja Broertjens en Arjan Eissens,
Kempen Uitgevers, ISBN 9066570911 NUGI 923/480. Met dank aan Jeu Smeets Gemeente Helden.
CollectieKruisen en Kapellen
DeelnemersnaamHeemkundevereniging Helden
InhoudscategorieKruisen en Kapellen
DocumenttypeObject
Documentidentificatienummer1894_002_09007

Locatie op kaart

Opmerkingen

Er zijn nog geen opmerkingen op dit item